12 kroków do bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych
Wykonując prace na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych należy opierać się na wymaganiach rozporządzenia z 2013 roku. Zrezygnowano w nim ze szczegółowego uregulowania tych kwestii. Usunięto dotychczasowe zapisy, określające zasady organizacji prac na czynnych urządzeniach i instalacjach energetycznych, role pracowników dozoru oraz wymagania dla osób sprawujących takie funkcje (polecający, koordynujący, dopuszczający, nadzorujący).
2015-12-01, 08:21

Jak powinny być zorganizowane takie prace przedstawia załączona infografika.

KONTAKT / AUTOR
Paweł Żurawski
Kontakt PR
Akademia EcoMS
600509073
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy