Jak powinien wyglądać proces zarządzania odpadami?
Gospodarka odpadami opiera się przede wszystkim na Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Reguluje ona zasady postępowania z odpadami, a przede wszystkim zapobiegania powstawania odpadów lub minimalizacji ich ilości. Również norma ISO 14001 ma wiele odniesień do gospodarki odpadami. Jest to m.in. polityka środowiskowa, wymagania prawne, szkolenia, zapisy, ocena zgodności. Warto zapoznać się z całym procesem również ze względu na wysokie administracyjne kary pieniężne, przewidziane za nieprzestrzeganie zasad gospodarki odpadami.
2016-01-28, 08:25

Jak powinien wyglądać proces zarządzania odpadami przedstawia infografika.

KONTAKT / AUTOR
Paweł Żurawski
Kontakt PR
Akademia EcoMS
600509073
POBIERZ JAKO WORD
Pobierz .docx
Biuro prasowe dostarcza WhitePress
Copyright © 2015.  Dla dziennikarzy